×

SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN

 • Thứ Năm , 17:53 Ngày 05/12/2019
 • I. CÔNG THỨC

  Trân châu đường đen 200g

  Sữa đặc 150ml

  Sữa tươi 150ml

  Đá 300g

  Milk foam syrup đường nâu

   MILKCAP 25G

   Sữa tươi/nước 60ml

  Syrup đường nâu 10ml

  II . CÁCH THỰC HIỆN

  Đối với phần milk foam : cho MILKCAP , sữa, syrup đường nâu vào tô khuấy đều.

  Đổ sữa tươi , sữa đặc, và trân châu đường nâu vào ly khuấy đều.

  Đổ milk foam lên thưởng thức.

  TOP